Αρχείο για Φεβρουαρίου, 2010

Βρε τι γρήγορα που περνάει ο καιρός! Η Athens Exclusive Designers Week επιστρέφει στον γνώριμό χώρο του κτιρίου της Εθνικής Αφαλιστικής, στην λεωφόρο Συγγρού, για να παγιώσει τις άριστες εντυπώσεις που άφησε με την προηγούμενη διοργάνωση της.

CU there